صفحه رسمی دکتر الهام ایزدی در اینستاگرام را دنبال نمایید. FOLLOW US

یکی از بیماریهای شایع دوران جوانی آکنه یا جوش غرور میباشد اما در هر سنی میتواند ظاهر شود. ۲۰% از مبتلایان به سمت آکنه ی شدید که از خود اسکار به جا میگذارد پیش میرود که لزوم درمان آکنه را مشخص میکند. در دمان آکنه این نکته قابل توجه است که درمان آکنه طولانی بوده و باید بیمار این نکته را مدنظر داشته و در این راه صبر و حوصله به خرج دهد. براساسی شدت آکنه از داروهای مختلفی نظیر، آنتی بیوتیک، بنزیل پراکسید، ترتینوئین و اداپالن استفاده میشود.