صفحه رسمی دکتر الهام ایزدی در اینستاگرام را دنبال نمایید. FOLLOW US

نشانی مطب

خیابان پاسداران تقاطع بوستان هشتم و
پایدارفرد ( امیر ابراهیمی ) روبروی شیرینی
سولدوش پلاک ۲۱ طبقه دوم واحد ۲۲
۲۶۶۵۶۴۱۰ – ۰۹۱۰۲۳۳۰۷۲۶